english  | 
αρχική σελίδα » αρχική σελίδα
 συγγραφείς
Baedeker Karl, Biddle Nicholas, Finley George, Fulleylove John, Proust Antonin, Διαμαντής Απόστολος
 • Περιηγητές στη ρομαντική Αθήνα του 19ου αιώνα, σελ.: 194
  Ε - Ιστορικά
  Έκδοση: Ελευθεροτυπία, Αθήνα Αύγουστος 2010
Beeck J. Op de, Gale N., Ghijsels J., Mussche Hermann, Paepe P. De
 • Miscellanea Graeca: fasciculus 2, σελ.: 190
  Έκδοση: C.F.B.G., Gent 1979
Belle Henri
 • Ταξίδι στην Ελλάδα 1861 - 1874. Μέρος Γ΄ Πάτρα, Επτάνησα, Αττική κλπ.
  Έκδοση: Νεοελληνική Ιστορική Βιβλιοθήκη, Ιστορητής, 1994
Bellusci Antonio
 • Canti sacri tradizionali albanesi, Centro Ricerche Socio - Culturali Giorgio Castriota Skanderberg
  Cosenza 1971
 • Dizionario Fraseologico degli Albanesi d’Italia e di Grecia, Centro Ricerche Socio -Culturali Giorgio Castriota Skanderberg
  Cosenza 1989
 • Gli Arberori-Arvaniti. Un Popolo invisibile, Ricerche etnografiche nell'Ellada (1965-2000)σελ.: 359
  Testi e documenti in albanese con traduzione italiana. Presentazione di A. Xhagolli, Z.Neziri, V.Ljapi
  Έκδοση: Centro Ricerche Socio - Culturali G. Castriota, Frascineto (Cosenza) 2004
 • Il Telaio, Centro Ricerche Socio -Culturali Giorgio Castriota Skanderberg
  Cosenza 1977
 • La biblioteca Arbëreshe Bizantina "A. Bellusci", www.bibliotecabellusci.comσελ.: 488
  Frascineto 2018
 • Magia Miti e Credenze Popolari, Materiali e Documenti di Culture Analfabete, Centro Ricerche Socio -Culturali Giorgio Castriota Skanderberg
  Cosenza 1983
 • Ricerche e studi tra gli Arberori dell' Ellade. Testi e Documenti, Da radici Arbereshe in Italia a Matrici Arberore in Greciaσελ.: 502
  Έκδοση: Centro Ricerche Socio-Culturali "G. Castriota", Cosenza 1994
Benvenuti Alberto G., Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος
 • Ένα μνημείο της ιταλικής κατοχής στη Νότια Αττική, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
  Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
  Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, Καλύβια 2010
Birraux Denise
 • Πολιτισμός των μεταλλωρύχων και εναλλακτικός τουρισμός, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
  Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Camarda Demetrio
 • Saggio di Grammatologia Comparata sulla Lingua Albanese, σελ.: 352
  Έκδοση: Επανέκδοση, Piana degli Albanesi, 1989, Livorno (a spese dell' autore) 1864
Camp M. JohnΚαθηγητής Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών
 • The Archaeology of Athens
  Έκδοση: Yale University Press - New Haven and London 2001.
 • Ο Μαραθώνας του Eugene Vanderpool, σελ.: 35
  Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Καλύβια Δεκέμβριος 1989
 • Οι Αρχαιότητες της Αθήνας και της Αττικής, σελ.: 426
  Έκδοση: Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2009
Chetta Nicolo
 • Testi letterari in albanese, Edizione critica a cura di Matteo Mandala'σελ.: 228
  Albanica 22
  Έκδοση: Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta 2004
Chiarchiaro Gioacchino
 • Licase", Edizione critica a cura di Matteo Mandala'σελ.: 113
  ξενόγλωσσοι τίτλοι Collana di albanistica fondata da Antonino Guzzetta diretta da Matteo Mandala Scheda catalografica a cura della Biblioteca Comunale "G. Schiro" di Piana degli Albanesi
  Έκδοση: Salvatore Sciascia Editore, Albanica 20, Caltanissetta 2004
Ciampi Paolo
 • La Gavetta in Fondo al Mare, Monologo per i morti dimenticati dell' Oriaσελ.: 94
  Narrativa, La Memoria 12
  Έκδοση: Romano Editore e un marchio Theatrum s.r.l, Firenze 2013
Constantoulis C. N.
 • Marathon, σελ.: 46
  Έκδοση: Bible Travel Service (Βιβλικά Ταξείδια), Athens 1963
Coulson W.D.E. - Palagia O. - Shear T.L. - Shapiro H.A. - Frost F.J. (επιμέλεια)
 • The archaeology of Athens and Attica under thw democracy, σελ.: 250
  Έκδοση: Oxbow Books, Oxford 1994
Coulson WilliamΔιευθυντής Αμερικάνικης Σχολής Κλασικών Σπουδών
 • Ευγένιος Βάντερπουλ: Η ζωή και το έργο του, σελ.: 19
  Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Coumbaraki - Panselinou Nafsika
 • Saint-Pierre de Kalyvia-Kouvara et la Chapelle de la vierge de Merenta: Deux monuments du XIIIe siecle en Attique
  Έκδοση: Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών 3, Θεσσαλονίκη 1976
Crosby Margaret
 • The Leases of the Laurion Mines (Hesperia 19), σελ.: 189-319
  1950
Curtius Ernst & Kaupert A. Johannes (Ερνέστου Κουρτίου & Ιωάννου Α. Κάουπερτ)
 • Karten von Attika, (Χάρτες της Αττικής)
  Εισαγωγικά κείμενα, μεταφράσεις και σχόλια Μανόλης Κορρές
  Έκδοση: Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα - Αττική Οδός Α.Ε., Επανέκδοση, Αθήνα 2008
Davaras Costis
 • Sounion, Archaeological Guideσελ.: 78
  Έκδοση: Archaeological Receipts Fund Guides: No 41, Athens 1979
Demolin Isabelle, Spitaels Pauline
 • Θορικός, τα Προβάτσα και το Makronisos Project. Τα μεταλλεία της Μακρονήσου, σελ.: 557
  Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Di Miceli Francesca
 • I manoscritti danesi di Andrea Dara, Collana di albanistica fondata da Antonino Guzzetta diretta da Matteo Mandalaσελ.: 172
  Scheda catalografica a cura della Biblioteca Comunale "G. Schiro" di Piana degli Albanesi
  Έκδοση: Salvatore Sciascia Editore, Albanica 19, Caltanissetta 2004

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

βιογραφικό σημείωμα
  Πέτρος Φιλίππου
αρχική σελίδα  
συγγραφείς  
χάρτης  
κατηγορίες  
θεματικές ενότητες  
αλφαβητικά  
άρθρα-ανάτυπα-ανακ/σεις  
διάφορα  
ελληνικοί τίτλοι  
επιστημονικές συναντήσεις  
ξενόγλωσσοι τίτλοι  
περιοδικά  
πρακτικά  
φιλολογία  
επικοινωνία  
Κορυφή
Χάρτης Ιστοχώρου | Αποστολή σελίδας με email | Εκτύπωση Σελίδας